Menedzsment innovációk a businessben és a non-businessben

Menedzsment innovációk a businessben és a non-businessben címmel a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara a Tudomány Ünnepe alkalmából 2013. november 28-29-én tudományos konferenciát szervez.

A konferencia célja a vállalatok, üzleti és non-business szervezetek menedzselésében bekövetkező innovációk, innovatív trendek áttekintése, az e témakörben született kutatások eredményeinek megvitatása egy hagyományosan jó hangulatú szegedi konferencia keretében.

A szervezetek menedzsmentjéről alkotott gondolatok, különböző szemléletek radikális átalakuláson mentek át az elmúlt 20 évben, mely átalakulásokat a világgazdazdasági válság nem csupán felgyorsította, hanem sok területen gyökeresen új irányvonalakkal is gazdagította. E változások közepette átalakult a szervezetről, a versenyről vagy az egyes gazdálkodási területekről alkotott képünk nem csupán a business szférában, hanem az azzal tevékenységi szinten összefonódó, esetenként markáns önálló identitást öltő non-business szférában is. E változások áttekintése, tapasztalataink megvitatása egyben kiváló alkalmat teremt az e területtel foglalkozó kutatók, szakemberek találkozására, további együttműködéseink fejlesztésére.

Várjuk jelentkezésüket a tervezett előadás címével és rövid leírásával legkésőbb 2013. november 08-ig az alábbi címen: www.eco.u-szeged.hu/konferencia/menedzsmentinnovaciok/absztrakt

A konferencia részvételi díja 16.000 Ft + ÁFA. Az előadások alapján készült tanulmányokat lektorált, ISBN számmal rendelkező konferencia-kiadványban jelentetjük meg.

Tervezett témakörök

  • Vállalkozás, vállalatok megközelítésének változásai a vállalatgazdaságtan nézőpontjából.
  • Szervezet-elméletek, a szervezeti kultúra vonatkozásai, kulturális különbségek tapasztalatai.
  • Szervezet-fejlesztés, tudás, tanulás a XXI. század szervezeteiben.
  • Non-business szervezetek nézőpontjai, új tapasztalatok a non-businessben.
  • Az e-business fejlődése és átalakulása napjainkban.
  • Szervezetközi együttműködések új irányai, tapasztalatai, a hálózati gondolkodás napjainkban.
  • A szervezeti stratégia és változásmenedzsment új irányai.

Fontos határidők

Absztrakt beküldése és jelentkezési határidő:
2013. november 08.
Értesítés az elfogadásról:2013. november 15.
Konferencia időpontja:
2013. november 28-29.
Tanulmány beküldésének határideje:
2014. január 30.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *