Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont

A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont 2013-ben jött létre a Karon folyó kutatási projektek lebonyolításának segítése érdekében. A Kutatóközpont intézetektől független szervezeti egység, amely a Dékán irányítása alá tartozik. A Kutatócsoport jelenlegi tagjai szoros együttműködésben dolgoznak:

A kutatóközpont tagjai

Dr. habil. Bajmócy Zoltán
egyetemi docens

Fogadóóra: Kedd: 09.00 – 10.00

Dr. Gébert Judit
adjunktus

Fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés szerint

Juhász Judit
tudományos segédmunkatárs

Fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés szerint

Dr. habil. Málovics György
egyetemi docens

Fogadóóra: Kedd: 13.00 – 14.00, előzetes e-mailben történő egyeztetés szükséges

Méreiné Berki Boglárka
Témavezető: Dr. Bajmócy Zoltán, Dr. Málovics György

Dr. Mihók Barbara
tudományos munkatárs

A Kutatóközpont munkáját segíti

Dús Judit
intézeti adminisztrátor

Közelmúltban megjelent fontosabb közlemények

 • Málovics Gy. – Méreiné Berki B. – Pataki Gy. – Juhász J. – Pálné Mihók B. – Szentistványi I. – Nagy M. – Tóth J. (2018): Confronting espoused theories with theories-in-use: Challenges of participatory action research (PAR) with marginalized communities in contributing to social change and theory building. Action Research, in press, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1476750318774389
 • Málovics Gy. – Cretan, R. – Méreiné Berki B. – Tóth J. (2018): Urban Roma, segregation and place attachment in Szeged, Hungary. Area, 2018, 1-12., in press, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/area.12426
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. (2017): How to Evaluate Local Economic Development Projects from a People-Centred Perspective? An Analytical Framework Based on the Capability Approach. Deturope, 9, 2, pp. 4-24
 • Méreiné Berki B. – Málovics Gy. – Tóth J. – Cretan R. (2017): The rome of social capital and interpersonal relations in the alleviation of extreme poverty and spatial segregation of Romani people in Szeged. Journal of Urban and Regional Analysis, 9, 1, pp. 33–50
 • Bajmócy Z. in conversation with Méreiné Berki B., Gébert J., Málovics Gy. & Mihók B. (2017): Connecting different life-worlds: Transformation through kinship. (Our experience with poverty alleviation). Queer STS, 2, May 2017, pp. 44-58.
 • Tóth J. – Méreiné Berki B. – Málovics Gy. – Juhász J. – Boros L. (2017): „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája. Tér és Társadalom, 31, 3, pp. 62-84.
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Szentistványi I. – Juhász J. – Méreiné Berki B. – Tóth J. – Nagy M. (2017): A szélsőséges egyenlősdi és önjelölt ajtónállók lehetséges hatása az egyetem-közösség együttműködésre – egy hazai részvételi akciókutatás (RAK) tapasztalatai. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, XIV, 1, pp. 67-76.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (szerk.) (2017): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. JATEPress, Szeged.
 • Málovics Gy. (2016): Az akadémiai kutatók és nem akadémiai szereplők akció- és megismerésorientált együttműködésének szerepe a helyi fejlesztéspolitikák, illetve általában a társadalomkutatás kapcsán. Replika 100, 61–69. o
 • Gébert J. – Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Pataki Gy. (2016): Eszközöktől a jóllétig: a helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. Tér és Társadalom, 30, 2, pp. 23-44.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. – Elekes Z. – Péli-Dombi J. (2016): Beszélünk a részvételről… Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintettek részvételének aspektusából. Tér és Társadalom, 30, 2, pp. 45-61.
 • Málovics Gy. – Juhász J. – Hajdu K. – Gyarmati L. (2016): Az egyetemek környezeti fenntarthatóságának megközelítései – A Szegedi Tudományegyetem esetén keresztül. Vezetéstudomány, 47, 6, pp. 16-29.
 • Gébert J. (2015): Mit is kell fenntartani?: Fenntarthatóság a képességszemlélet perspektívájából. Közgazdasági Szemle, 62, 9, pp. 972-989.
 • Juhász J. – Bajmócy Z. – Gébert J. – Málovics Gy. (2015): Szegénység, képességek, lehetőségek. Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében. Közgazdasági Szemle, 62, 5, pp. 544-564.
 • Dombi J. - Málovics Gy. (2015): A növekedésen túl – egy új irányzat hozzájárulása a fenntarthatósági vitához. Közgazdasági Szemle, 62, 2, pp. 200-221.
 • Kovács E. – Kelemen E. – Kalóczkai Á. – Margóczi K. – Pataki Gy. – Gébert J. – Málovics Gy. – Balázs B. – Roboz Á. – Krasznai Kovács E. – Mihók B. (2015): Understanding the links between ecosystem service trade-offs and conflicts in protected areas. Ecosystem Services, 12, pp. 117–127.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): Arguments for deliberative participation in local economic development. Acta Oeconomica, 64, 3, pp. 313-334.
 • Bajmócy Z. – Gébert J. (2014): The outlines of innovation policy in the capability approach. Technology in Society, 38, 1, pp. 93-102.
 • Bajmócy Z. – Málovics Gy. – Gébert J. (2014): On the informational basis of regional innovation policy: from growth to capabilities. European Planning Studies, 22, 7, pp. 1325-1341.
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Pataki Gy. – Szentistványi I. – Roboz Á. – Balázs B. – Nyakas Sz. (2014): Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai. Tér es Társadalom, 28, 3, pp. 66-83.
 • Lengyel B. – Bajmócy Z. (2013): Regionális és helyi gazdaságfejlesztés az evolúciós gazdaságföldrajz szemszögéből. Tér és Társadalom, 27, 1, pp. 5-29.
 • Bajmócy Z. (2013): Constucting a local innovation index: Methodological challenges versus staistical data availability. Applied Spatial Analysis and Policy. 6, 1, pp. 69-84.
 • Inzelt A. – Bajmócy Z. (szerk.) (2013): Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények. JATEPress, Szeged
 • Málovics Gy. – Mihók B. – Szentistványi I. – Balázs B. – Pataki Gy. (2012): Participatory Action Research for Local Human Rights: The Case of Roma Minority in Szeged, South-Hungary. In. Renn, O. – Reichel, A. – Bauer, J. (ed.): Civil Society for Sustainability: A Guidebook for Connecting Science and Society. Europäischer Hochschulverlag GmbH, Bremen, pp. 149-170.
 • Gébert J. – Málovics Gy. – Fáskerti Zs. (2012): The Limits of Well-being Measurement at Sub-regional Level. Regional Statistics, 52, 2, pp. 45-60.
 • Málovics Gy. (2012): A környezeti igazságosság koncepciójának értelmezési lehetőségei és hazai relevanciája. Kovász, 1-4, pp. 3-31.

Letölthető kiadványok

Tézisek

Fenntarthatósági transzformációk, helyi fejlesztési folyamatok, társadalmi részvétel. Habilitációs tézisek

Málovics György: Fenntarthatósági transzformációk, helyi fejlesztési folyamatok, társadalmi részvétel. Habilitációs tézisek

Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2015

Letöltés

Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. Doktori értekezés tézisei

Gébert Judit: Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján. Doktori értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged, 2015

Letöltés

Regionális és helyi fejlesztéspolitikák a képességszemlélet tükrében. Az eszközöktől a jól-létig. Habilitációs tézisek

Bajmócy Zoltán: Regionális és helyi fejlesztéspolitikák a képességszemlélet tükrében. Az eszközöktől a jól-létig. Habilitációs tézisek

Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014

Letöltés


A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont tudományos kiadványai

Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel

Málovics György: Ökológiai közgazdaságtan, átalakulás, társadalmi részvétel

ISBN: 978–963–315–437–3
JATEPress, Szeged, 2020

Letöltés

Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján

Bajmócy Zoltán, Gébert Judit, Málovics György (szerk.): Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján

ISBN: 978-963-315-325-3
JATEPress, Szeged, 2017

Letöltés

Innovációs rendszerek - Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Inzelt Annamária, Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek - Szereplők, kapcsolatok és intézmények

ISBN: 978-963-315-158-7
ISSN: 1588-8533
JATEPress, Szeged, 2013

Letöltés egyben

Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig

Bajmócy Zoltán, Elekes Zoltán (szerk.): Innováció: a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig

ISBN: 978-963-315-121-1
ISSN: 1588-8533
JATEPress, Szeged, 2013

Letöltés egyben

Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság

Bajmócy Zoltán, Lengyel Imre, Málovics György (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság

ISBN: 978–963–315–071–9
ISSN: 1588-8533
JATEPress, Szeged, 2012

Letöltés egyben

A vállalati fenntarhatóság értelmezéséről

Málovics György: A vállalati fenntarhatóság értelmezéséről

ISBN: 978-963-315-038-2
ISSN: 2061-1315
JATEPress, Szeged, 2011

Letöltés

Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe

Bajmócy Zoltán: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe

ISBN: 978–963–315–039–9
JATEPress, Szeged, 2011

Letöltés

Regional Competitiveness, Innovation and Environment

Zoltán Bajmócy, Imre Lengyel (eds.): Regional Competitiveness, Innovation and Environment

ISBN: 978-963-482-970-6
JATEPress, Szeged, 2009

Download full content


A Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont műhelytanulmányai

A helyi gazdaságfejlesztés folyamat aspektusa

Bajmócy Zoltán, Gébert Judit, Málovics György, Juhász Judit, Méreiné Berki Boglárka: A helyi gazdaságfejlesztés folyamat aspektusa. Hazai megyei jogú városok interjús elemzése.

ISBN: 978-963-306-517-4
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2016

Letöltés

A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján

Méreiné Berki Boglárka, Málovics György, Juhász Judit: A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján

ISBN: 978-963-306-505-1
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2016

Letöltés

Képességek, vagy eszközök? Interjúelemzés

Gébert Judit – Bajmócy Zoltán – Málovics György – Juhász Judit – Méreiné Berki Boglárka: Képességek vagy eszközök? Interjúelemzés.

ISBN: 978-963-306-502-0
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2016

Letöltés

Tőketípusok megjelenése megyei jogú városok antiszegregációs terveiben Pierre Bourdieu tőkekoncepciója alapján

Méreiné Berki Boglárka, Málovics György, Juhász Judit, Bajmócy Zoltán, Vajgely Tamás, Gébert Judit: Tőketípusok megjelenése megyei jogú városok antiszegregációs terveiben Pierre Bourdieu tőkekoncepciója alapján

ISBN: 978-963-306-418-4
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Beszélünk a részvételről... Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából

Bajmócy Zoltán, Gébert Judit, Málovics György, Elekes Zoltán, Dombi Judit: Beszélünk a részvételről... Megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából

ISBN: 978-963-306-403-0
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése

Gébert Judit, Elekes Zoltán, Bajmócy Zoltán, Dombi Judit: Képességek vagy eszközök? Városfejlesztési dokumentumok elemzése

ISBN: 978-963-306-402-3
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben

Málovics György, Juhász Judit, Méreiné Berki Boglárka: Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben

ISBN: 978-963-306-390-3
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése

Málovics György, Pataki György, Juhász Judit, Gébert Judit, Bajmócy Zoltán: A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése

ISBN: 978-963-306-382-8
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2015

Letöltés

Eszközöktől a jól-létig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben

Bajmócy zoltán, Gébert Judit, Málovics György, Pataki György: Eszközöktől a jól-létig. A helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben

ISBN: 978-963-306-310-1
ISSN: 2061-5353
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2014

Letöltés

Helyi gazdaságfejlesztési projektek meta-elemzése a képességszemlélet alapján

Gébert Judit: Helyi gazdaságfejlesztési projektek meta-elemzése a képességszemlélet alapján

ISBN: 978-963-306-311-8
ISSN: 2061-535
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2014

Letöltés

The Informational Basis of Local Economic Development According to the Capability Approach

Judit Gébert, Zoltán Bajmócy: The Informational Basis of Local Economic Development According to the Capability Approach (Comparing the Instrumental and the Capability-Based Approach to Local Economic Development)

ISBN: 978-963-306-26
ISSN: 2061-5353
University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration, Szeged, 2014

Download full content

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az SZTE GTK július 2-án rendezte volna meg a hagyománynak tekinthető diplomaosztó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A járványhelyzet azonban gátat szabott a rendezvénynek és a végzett közgazdászok méltó módon történő elbúcsúztatásának egyaránt.

Események